Páginas

15/2/16

A célula

Fotomontaxe a partires dos traballos realizados polos alumnos de 2º ESO na materia de Ciencias da Natureza.

6/12/14

REPASO PARA O EXAME 2ºESO

UNIDADE 5. A ESTRUTURA DOS ECOSISTEMAS
 • Os compoñentes do ecosistema
 • O hábitat e o nicho ecolóxico
 • As pirámides tróficas
 • As relacións bióticas
 • A autorregulación das poboacións

UNIDADE 4. A REPRODUCIÓN
 • A reprodución asexual nos animais
 • A reprodución sexual nos animais
 • O desenvolvemento embrionario
 • A reprodución asexual nas plantas
 • A reprodución sexual nas plantas con sementes
UNIDADE 3. A RELACIÓN E A COORDINACIÓN
 • O sistema endócrino
 • Tropismos e nastias

4/12/14

REPASO PARA O EXAME 1ºESO

Unidade 5. OS MINERAIS

 • Definición e clasificación dos minerais
 • As propiedades dos minerais
 • Importancia e utilidade dos minerais.

UNIDADE 4. A HIDROSFERA TERRESTRE

 • As propiedades da auga
 • A auga dos océanos
 • A auga dos continentes
 • A calidade da auga
UNIDADE 3.  A ATMOSFERA TERRESTRE
 • As precipitacións
 • As previsións meteorolóxicas e o clima
 • Substancias contaminadas da atmosfera
 • A corrección do impacto sobre a atmosfera

8/10/14

Preguntas que debedes repasar (1º ESO)

Tema 1 O Universo e os Sistema Solar

 • Teoría xeocéntrica e teoría heliocéntrica
 • Orixe do Universo
 • Unidades en astronomía
 • Os planetas interiores e exteriores
 • Coñecemento histórico do Universo


Tema 2 O planeta Terra

 • Características da Terra
 • Os movementos da Terra
 • As estacións
 • A Lúa
 • Eclipses
 • As capas da Terra. A xeosfera
 • Características do medio acuático e terrestre.


Preguntas que debedes repasar (2º ESO)

Aquí vos deixo unha serie de preguntas que debedes repasar.

Tema 1 O mantemento da vida

 • Biomoléculas inorgánicas
 • Biomoléculas orgánicas
 • Estrutura das células
 • A célula eucariota. Orgaánulos celulares
 • A nutrición celular
 • A fotosíntese
 • A reprodución celular
 • Material xenético e cromosomas. A mitose

Tema 2 A nutrición

 • O proceso dixestivo nos animais
 • Tipos de respiración nos animais
 • O transporte de substancias nos animais. O sangue dos vertebrados
 • Tipos de aparellos circulatorios nos animais